EKÁER kisokos


EKÁER
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles értékesítéshez tartozó szállítmánynak minden esetben rendelkeznie kell ilyen azonosítóval, ha kockázatos termék vagy útdíjköteles (3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) járművel szállítják. Ezt a számot nemzetközi ügylet esetén mindig a magyarországi fél köteles igényelni (akár ő a feladó, akár ő az átvevő), belföldi ügylet esetén pedig általában az eladó (feladó). Az elektronikus felülethez Ügyfélkapun keresztül lehet hozzáférni, ehhez felhasználónevet és jelszót kell igényelni. A szállítmányt be kell jelenteni ezen az elektronikus felületen a megfelelő adatok megadásával. Ekkor az adó- és vámhivatal a bejelentőt nyilvántartásba veszi, és kiadja az EKÁER számot, ha minden feltétel adott.
Bár a szám a fuvarozási tevékenységhez kötődik, nem a szállítmányozó, hanem a termék tulajdonosa (vagy közösségi vagy harmadik országból Magyarországra történő szállítás esetén a jövőbeli tulajdonosa) igényli meg, és közli a szállítmányozóval. E nélkül a szállítmány nem indítható el.
Ugyanakkor az átvevőnek és a szállítmányozónak is van kötelezettsége, mivel az áru felrakodásakor (elindításakor), és megérkezésekor is fellép bejelentési kötelezettség. Az áru érkezését a feladónak kell lejelentenie, kivéve ha nem kockázatos terméket a címzett szállít vagy szállíttat.

Bor szállítása
Jövedéki termékekhez nem tartozik bejelentési kötelezettség, ezért a Jövedéki törvény 79. § szerinti bor EKÁER szám igénylése nélkül szállítható.

Szőlő szállítása
Szőlő esetén más a helyzet, mert a szőlő nem jövedéki termék, ráadásul kockázatos terméknek minősül. Amennyiben valaki saját szőlőt szállít saját feldolgozásra, nincs semmilyen kötelezettsége, mivel a szőlő nem kerül forgalomba. Ha azonban vásárolt/felvásárolt szőlőről van szó, akkor arra minden esetben kell EKÁER számot igényelni, akkor is, ha nem út díjköteles járművel szállítják. Kivételt csak azok a szállítások képeznek, melyeknél a fuvarozott mennyiség 500 kg alatt van (és értéke nem éri el az 1 millió forintot, de szőlő esetén ennél a mennyiségi korlátnál ez mindenképp igaz).

Ha a szállítás célja a szőlő értékesítése, EKÁER szám csak abban az esetben kapható, ha
• a termelő rendelkezik FELIR azonosító számmal (http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/felir-kereso),
• a fuvarozáshoz kapcsolódó kockázati biztosítékot elkülönített letéti számlára történő befizetéssel vagy pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján megfizette,
• abban az esetben, ha más országból vásárol szőlőt, a fentieken felül feltétel még, hogy a 3/2010. (VII. 5.)VM rendelet szerint a tevékenységét első belföldi tárolási helyet üzemeltető élelmiszeripari vállalkozóként bejelentette (http://portal.nebih.gov.hu/elso-betarolasi-hely-kereso), valamint az első betárolási helyet is bejelentette.
Kockázatos termék szállításakor a bejelentő köteles kockázati biztosítékot nyújtani. A kockázati biztosíték értéke a bejelentett szállítmány és az azt megelőző 45 napban bejelentett és szállított szállítmányok összes nettó értékének 15%-a. A hatóság csak abban az esetben adja ki az EKÁER számot, ha a befizetett biztosíték eléri ezt az értéket.

Szankciók
Amennyiben a bejelentésre kötelezett nem kér EKÁER-számot, vagy a bejelentett adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a szállított termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adó- és vámhatóság az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Ebben az esetben a hatóság a fuvarozott terméket – a romlandó áruk és az élő állatok kivételével – a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefoglalhatja, és erről a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik. A lefoglalásról jegyzőkönyvet vesznek fel, a lefoglalt ingóságot zár alá vehetik vagy az adózó költségére elszállíttatják és megőrzik.

Nem kell EKÁER-számot igényelni:
• a kompenzációs felárra jogosult őstermelőnek (mert nem végez áfa-köteles értékesítést);
• nem gépjárművel történő szállítás esetén (KRESZ szerinti meghatározás, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos nem minősül gépjárműnek);
• a rendvédelmi szervek és a katasztrófavédelem járművével történő szállítás esetén;
• jövedéki termék (pl. bor) szállítása esetén;
• egy feladótól egy címzett számára átrakodás nélkül történő szállítás esetén: nem kockázatos terméknél 2500 kg (és 5 millió Ft) alatt, kockázatos terméknél 500 kg (és 1 millió Ft) alatt.

Részletes tájékoztató letölthető innen: