Földrajzi jelzés nélküli (FN) borok ellenőrző jegy alkalmazása

Az ellenőrző jegy igénylésének, kifizetésének és átvételének eljárása
hnt logo
1. Az ellenőrző jegy alkalmazása
Ellenőrző jegyet csak akkor kell alkalmazni, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
- a forgalomba hozni kívánt bor, gyöngyözőbor és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor, oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést nem visel (azaz földrajzi jelzés nélküli),
- C-típusú származási bizonyítványát legkorábban 2014. október 15-én kérelmezték,
- első bor származási bizonyítványát 2014. január 10-e után igényelték (az alkoholtartalom-növeléshez és az édesítéshez felhasznált anyagok kivételével).
2. Az ellenőrző jegy ára
A kiszerelési egység minden megkezdett litere után 30 Ft. Az ellenőrző jegy 1, 2, 5 és 20 literes címletekben készül.
3. Az ellenőrző jegy igényelése:
Az ellenőrző jegyet a HNT titkárságán, a C-típusú származási bizonyítvány kérelmezését követően lehet megrendelni az ellenorzojegy@hnt.hu e-mail címen.
Az üzenetnek tartalmaznia kell:
- a C-típusú származási bizonyítvány számát,
- a megrendelt ellenőrző jegyek címletét és
- darabszámát.
Ellenőrző jegy csak abban az esetben adható ki, amennyiben a kérelmező a „C”-típusú származási bizonyítványhoz kapcsolódó bortételhez tartozó összes ellenőrző jegy ellenértékét előzetesen átutalta a HNT bankszámlájára. Kivételt jelentenek a 100 hl feletti tételek, itt az ellenőrző jegy értékének legfeljebb három részletben történő megfizetése is lehetséges. Az első rendelt tételnek a teljes mennyiség legalább egyharmad részét kell kitennie.
4. Az ellenőrző jegyek átvétele:
- Az ellenőrző jegyeket a disztribútornál kell átvenni a HNT által jelzett időpontban. (Ez Budapesten lesz, gépkocsival jól megközelíthető helyen.)
- Az átvett ellenőrző jegyek bortételhez tartozó sorszámtartományát a HNT vezeti.
- Egy adott bortételen csak az ahhoz kiadott sorszámtartományba eső ellenőrző jegyek használhatók! (Tehát az ellenőrző jegy nem használható fel bármely bortételhez!)
- Az ellenőrző jegyeket 10 ezres tekercsekben szállítja le a gyártó, a disztribútor ezeket darabra pontosan megszámolva adja át az ügyfeleknek.
- Az esetlegesen fel nem használt (pl.: export) ellenőrző jegyeket a disztribútor veszi át. (E visszaszolgáltatási szándékot előzetesen be kell jelenteni a HNT titkárságán, az ellenorzojegy@hnt.hu e-mail címen).
5. Az ellenőrző jegy alkalmazása a termék csomagolásán
A termékek csomagolásán a kiszerelési egység minden megkezdett litere után a megfelelő mennyiségű ellenőrző jegyet kell feltüntetni.
Amennyiben egy kiszerelési egységen több ellenőrző jegyet kell feltüntetni, úgy azokat fedésben kell elhelyezni akként, hogy a fedő ellenőrző jegy legalább 5 mm-es szakaszon, teljes
szélességében fedje az alatta elhelyezettet. A fedés nem akadályozhatja meg a sorszám olvashatóságát.
A 2 literesnél nagyobb kiszereléseken a jegynek legalább 1 cm-es szakaszával fednie kell a kell az edény valamennyi nyílászáró elemét és legalább 1,5 cm-es szakaszon kell érintkeznie az edény felületével.
6. Export (a Magyarország területén kívülre értékesített borászati termékek)
A Magyarország területén kívülre értékesített borászati termékekhez tartozó ellenőrző jegyek értéke visszajár az ügyfélnek. Ezt a HNT-től kell kérni.
A HNT a kiszállítást igazoló szállítási okmányok bemutatását és a kiszállított tételhez kapcsolódó ellenőrző jegyek visszaszolgáltatását követően visszautalja az előzetesen kifizetett ellenőrző jegy értékét az ügyfél részére.
7. Szankciók
Az ellenőrző jegy feltüntetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítő hegyközségi tag tagsági viszonyához kapcsolódó jogainak gyakorlását a hegybíró – a főtitkár utasítása alapján – az ellenőrző jegy árának rendezéséig, de legalább 30 napra felfüggeszti.
8. Az ellenőrző jegyből származó bevétel felhasználása
Az ellenőrző jegy értékesítéséből származó bevételt a HNT három célra fordítja:
- az intézkedés költségeinek finanszírozása,
- az intézkedés végrehajtásának ellenőrzése,
- a magyar borok fogyasztásának növekedését célzó intézkedésekre.