HNT Sajtóközlemény

Sajtóközlemény 2014. augusztus 8.

hnt
Zajlik a szőlő termésbecslés. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa vezetésének intézkedése alapján, a hegybíró kar - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - jelenleg is végzi a hazai szőlőterületeken várható termés becslését!
Az összesített adatokat 2014. augusztus 15-ét követően teszi közzé a HNT.
A becsült termés az egyik tényezője lesz annak a szőlőár prognózisnak, amelyet egyebek mellett befolyásol a nyilvántartott bor készlet mennyisége.
Az elmúlt 1 hónap időjárása nem segítette a szőlőtermelők helyzetét. A jelentős mennyiségű csapadék, a rövid idejű hirtelen záporokat követő erős napsütés okozta párolgás és a rendkívüli meleg ideális környezetet alkotott a lisztharmat kialakulására, ami előidézhet terméskiesést. Az esztendő eddigi időjárása miatt, a szüret várhatóan 2 héttel korábban kezdődik. Az illatos fehér szőlőknél (Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér) már zajlik a próbaszüret, amelynek tapasztalatait szintén felhasználják. 2013-ban 63.830 hektár szőlőterületről 3,86 millió mázsa szőlőt szüreteltek, amelyből 2,66 millió hektoliter bor készült.
Magyarország legnagyobb borvidékről a Kunsági Borvidéktől 2013-ban 1,31 millió mázsa szőlő került szüretelésre. Az ebből készült bor értékesítését azonban jelentősen megnehezítette a jelentős mennyiségű import, amelyet a borvidéken tevékenykedő borászati üzemek tároltak be.
Érdekes tendenciát mutat az olasz export hazánkba irányuló statisztikája:
2010: 329.000 hl,
2011: 974.000 hl,
2012: 722.000 hl,
2013: 514.000 hl,
míg 2014 első negyedév: 119.000 hl.
A tavalyi bázis időszakhoz képest minimális, 4,8 % növekedés, viszont az átlagár az idén 34 € cent volt literenként, ami az elmúlt évihez képest közel 42 % csökkenést mutat!
Ezúton is felszólítjuk az importőr a borászati üzemeket, kereskedelmi vállalkozásokat, hogy a szüret befejezéséig és az azt követő hónapokra önkéntes import stoppal segítség elő a 2013. évi és azt megelőzően szüretelt magyar szőlőből készült borok piacra jutását. Egyúttal a kiskereskedelmi láncok figyelmét is felhívjuk, akik ebből a jelentős mennyiségű import borból készült 2 literes PET palackos termékeket forgalmazzák, hogy ösztönözzék beszállítóikat az önkéntes import korlátozásra!
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2014. augusztus 5-i rendkívüli tanácsülésén a Kunsági Borvidék és a Duna Borrégió hegyközségi tanácsai által előterjesztett felvetéseit felhasználva, mint szakmaközi szervezet, kidolgozta, majd ellenőrző jegy bevezetéséről döntött, a magyar bor védelme érdekében.