A NAK tagdíjról hegyközségi tagoknak

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. május 5-én a HNT vezetése egyeztetést folytatott a kettős tagságú (NAK-hegyközség) hegyközségi tagok kamarai tagdíjával kapcsolatban. Az egyeztetés végén az alábbi megállapodás került megkötésre.
A NAK eljár a 2014-es tagdíjak rendezésében, továbbá módosítják a NAK Alapszabályának "kamara által akkreditált könyvvizsgáló kötelező alkalmazásáról" szóló rendelkezését.
Kérem tájékoztassák tagjaikat az alábbiakról:

· Azon tag, aki a kivetett NAK tagdíjat határidőben megfellebbezte, annak jelenleg csak annyi a tennivalója, hogy árbevétel megosztást készít (erre később lesz szükség).

· Azon tag, aki még nem fellebbezte meg, de még határidőben van, fellebbezze meg a NAK tagdíjat megállapító határozatot!

· Azon tag, aki nem fellebbezte meg a kivetett NAK tagdíjat és a fellebbezésre rendelkezésre rendelkezésre álló határidő lejárt, jelezze ennek tényét a nak@hnt.hu e-mail címen. Az üzenetben adják meg nevüket, címüket és NAK nyilvántartási számukat. Az Ő esetükben a NAK a fellebbezési határidőt saját hatáskörben módosítani fogja, hogy azt követően eredményesen fellebbezhessen