Rendkívüli piacszervezési intézkedés

Hivatalos sajtóközlemény a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, mint szakmaközi szervezet által 2014. augusztus 5-én hozott rendkívüli piacszervezési intézkedéséről

hnt
A hazai fogyasztók védelmében, valamint a piac stabilitásának megőrzése érdekében, hozott döntéseket a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT). A magyar szőlő és borágazat meghatározó szervezeteként, érzékelve az olcsó import - elsősorban olasz - bordömping okozta piaci feszültséget, a HNT a 2014. augusztus 5-i rendkívüli Tanácsülésén megvitatta azokat az intézkedési és törvénykezési javaslatokat, amelyeket a Földművelésügyi Minisztérium elé terjeszt.

A HNT aktív intézkedését az tette különösen sürgetővé, hogy a három hét múlva induló szüret idejére a hazai borszőlő árakat ne befolyásolja a külföldről beáramló olcsó borok diktálta árnyomás. A HNT intézkedése egyrészt védi a hazai szőlőpiacot, másrészt lehetővé teszi a borászatoknak, hogy a 2013. évi magyar szőlőből készült borkészleteiket ne méltatlan alkuban, nagy árveszteséggel kelljen értékesíteniük. Ezzel a szüret idejére felszabadulhatnak olyan tárolói kapacitások, amelyek a korai szüretkezdés miatt a szokásosnál is szűkösebbek. A meghozott intézkedésekkel azonban nem csak a mostani helyzetet szeretné megoldani a HNT, hanem a piaci versenyt nem gátolva a jövőre nézve is biztosítani kívánja a kiegyensúlyozott állapotokat a hazai borpiac és a termelők védelme érdekében.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a ráruházott piacszervezési intézkedési jogkör keretében 2014. augusztus 5-én hozott határozatával ellenőrző jegy bevezetését rendeli el, a következő szempontok alapján:

A piacszervezési intézkedés azokra az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést nem viselő borokra (korábban: asztali borok), gyöngyözőborokra és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborokra vonatkozik, amelyekre a hegybíróknál 2014. szeptember 15-t követően kérnek származási bizonyítványt, első és magyarországi forgalomba hozatali céllal. Kivételt jelentenek azok a tételek, amelyekre legkésőbb 2014. január 10-ig kérelmeztek seprős bor származási bizonyítványt.

Az ellenőrző jegy ára 30 Ft, a kiszerelési egység minden megkezdett literére. Az ellenőrző jegy különböző címletekben (1, 2, 5, 20 liter) igényelhető. A biztonsági hologramot is tartalmazó ellenőrző jegy a pontos nyilvántartás és az egyszerű ellenőrizhetőség érdekében sorszámozott. Az igényelt ellenőrző jegyek ellenértékét előzetesen kell átutalni a HNT számlájára. A borászatok likviditását javítandó, kivételt jelentenek a 100 hl feletti tételek, amelyek esetén az ellenőrző jegy értékének legfeljebb három részletben történő megfizetése is lehetséges.

A forgalomba kerülő borok, minden megkezdett litere után a megfelelő mennyiségű ellenőrző jegyet kell elhelyezni az edényzeten.

A Magyarország területén kívülre értékesített borászati termékek után, a magyar bor versenyképességét megőrizendő, a megfelelő, kiszállítást igazoló szállítási okmányok után az ellenőrző jegyek értéke visszajár a kérelmezőnek.

A HNT határozata szerint, az ellenőrző jegyet nem alkalmazó termelő jelentős szankcióra számíthat!
Az ellenőrző jegy értékesítéséből származó bevételt a HNT az intézkedés költségeinek, az intézkedés végrehajtása ellenőrzésének és a magyar borok fogyasztásának növekedését célzó intézkedések finanszírozására fordítja.

Az intézkedés végrehajtásának ellenőrzésében, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságával kíván együttműködni a HNT.

A piac-szervezési intézkedés tervezett hatálybalépése kapcsolódik a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséhez, amelyet a HNT kezdeményezett. Ezzel megakadályozva, hogy az elsőként más országban forgalomba került, jelen intézkedéssel érintett borászati termékek megkerülhessék az ellenőrző jegy használatát.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egyúttal vizsgálja a lehetőséget, hogy az ellenőrző jegy értékesítéséből származó bevételt milyen módon tudja közvetlenül visszajuttatni a magyar szőlőből készített jelen intézkedéssel terhelt borászati termékek előállítóihoz forgalmazókhoz.