Rendtartás kifüggesztés

Kifüggesztés

Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának 2017. augusztus 29-én megtartott Tanácsülésen elfogadott borvidéki rendtartást a mai napon 2017.09.25. kifüggesztem.
A Borvidéki Rendtartás a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.

Fontosabb módosítások:

I. 3.
f) A szőlőfelvásárlók kötelesek a szőlőfajta szüretelésének megkezdése előtt legalább 8 nappal közzétenni a felvásárlási nettó árakat szőlőminőség (mustfok, szőlőegészségi állapot szerint) szerint differenciáltan a szőlő átvevő helyen jól látható módon.
g) Az a szőlőfelvásárló, aki továbbértékesítés céljából vásárol fel szőlőt, a szőlő átvételi hely pontos címét a felvásárlási tevékenysége megkezdése előtt legalább 8 nappal köteles bejelenteni az EBHT bármely elérhetőségére.
h) A mázsajegyen kötelező feltüntetni a felek adatain túl a tételenként mért nettó súlyt, szüret módját (gépi, kézi), mustfokot, és Ft/kg egységnek megfelelő felvásárlási árat.
II.4.
b) Az Igazgatóválasztmány a Rendtartás megszegése esetén:
• felhívhatja a hegyközségeket a Borvidéki Rendtartásban foglaltak betartására,
• a Hegyközséget 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja,
• az a szőlőfelvásárló, aki nem tartja be a I. fejezet 3./e, f és g. pontjai valamelyikét, minimum 50.000 Ft-al büntetendő. Ismétlődő szabálysértés esetén az Egri és a Debrői hárslevelű OEM megjelölésű borok névhasználatától el kell tiltani.
• azt a felvásárlót, aki nem tartja be a Borvidéki Rendtartás I. fejezet 2. pontját, illetve a bor előállítóját, aki nem tartja be a Borvidéki Rendtartás II. fejezet 1.b. pontját, eltilthatja az ”Egri” a ”Debrői” és az egyéb Eger termékleírás szerinti megjelölésű borok névhasználatától,
• az a borelőállító, illetve forgalmazó, aki az Egri borvidék védett eredetű borai előállítására, forgalmazására, palackozására vonatkozó szabályokat megszegi, az eredetvédelmi járulék háromszorosának megfelelő összeggel, de minimum 50.000 Ft-al büntetendő. Ismétlődő szabálysértés esetén a fenti pontban felsorolt nevek használatától el kell tiltani.

A kifüggesztés az EBHT alapszabályának 39. rendelkezésének megfelelően történt.

A kifüggesztett dokumentumok az alábbiakban letölthetők:

File és kép feltöltés: 

Cimkék: