Szerkezetátalakítási támogatás 2019-2022

2019. december 23-tól módosulnak a szerkezetátalakítási támogatás szabályai
– új benyújtási időszak nyílik

Új benyújtási időszak:
2020. január 15. – január 28.

A legfontosabb változások
Fontos változás, hogy az eljárás során kötelező az Ügyfélkapun keresztüli elektronikus kapcsolattartás, a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával. Az egyéni terv a benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható, és a kifizetési kérelmeket szintén Ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a pályázó meghatalmazotton keresztül nyújtsa be az egyéni tervét, valamint intézze az eljáráshoz kapcsolódó ügyeit, ehhez azonban csak olyan meghatalmazás használható, amely megfelel a jogszabályban előírtnak.

Az egyéni terv a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással, Ügyfélkapun keresztül elérhető, a Kincstár által az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

A támogatás intenzitása az eddigiektől eltérőn 40% és 75% közötti lehet, az alábbiak szerint:
A támogatás mértéke a meghatározott költségátalányok
a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület világörökségi területen fekszik,
b) 60%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület fekvése szerinti olyan földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének felel meg, amelynek termékleírása legalább az alábbi előírásoknak megfelel:
ba) a szőlőültetvény hozama legfeljebb 2,5 kg/tőke, vörösbor készítése esetén legfeljebb 2 kg/tőke vagy legfeljebb 12,5 t/ha, és
bb) a szüretelt szőlő cukortartalma természetes alkoholtartalomban kifejezve legalább 10,60%vol,
Az ezeknek megfelelő termékleírások listáját a Kincstár teszi közzé.
c) 50%-a a fentieknek nem megfelelő földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés esetén,
d) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg, vagy
e) 50%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület a rendelet új, 7. mellékletében felsorolt 138 db település valamelyikének területén fekszik, és legalább a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelel.

A szabályozás kiegészült a felhasznált szaporítóanyag minőségére vonatkozó kitételekkel is. Eszerint akár bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg a kérelmező az egyéni tervben, akár standard kategóriájú szaporítóanyagot, de a végrehajtás során más kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, számára mindenképp standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

Szintén szabályozza a rendelet a terület lejtésének mértékére vonatkozó jelölt és ténylegesen mért értékek közti eltérést, és minden esetben az alacsonyabb értéket veszi figyelembe a költségnövekménynél.

A rendelet saját hatáskörben szankcionálja a művelési kötelezettség elmulasztását is: három borpiaci éven belül nem nyújthat be egyéni tervet az, aki esetében a Kincstár megállapította, hogy művelési kötelezettségének nem tett eleget.

Szigorításnak számít emellett, hogy az ültetvény beállottságának már a telepítését követő évben el kell érnie a 95%-ot, míg korábban ezt az értéket a második évben kellett elérnie.

Fontos kiemelni, hogy ettől az időszaktól kezdve már csak elektronikus ügyintézés működik, ezért az Ügyfélkapuval nem rendelkező, pályázni kívánó termelőnek vagy Ügyfélkapu regisztrációt kell kérnie a Kormányhivatalnál, vagy gondoskodnia kell a jogszabályban meghatározott meghatalmazásról egy olyan személy részére, akiben megbízik, és aki a teljes pályázati időszakban hajlandó és képes intézni az ügyeket.

A hegybírók számára a HNT oktatást biztosít az elektronikus benyújtási és ügyintézési felület kezeléséhez annak érdekében, hogy a termelőknek segítséget tudjanak nyújtani a felmerülő kérdésekben, azonban a hegybírók a termelő helyetti ügyintézésre, az egyéni terv vagy a kifizetési kérelem benyújtására nem kérhetők fel.

A benyújtási időszak rövidsége miatt az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

az Ügyfélkapu regisztrációhoz a Kormányhivatalokban általában előzetesen időpontot kell kérni – a határidő hivatalonként változhat;
az újratelepítési engedélyek kiadása a hegybírói irodákban 3-4 munkanapot vesz igénybe.
Az eredményes pályázás egyik alapfeltétele a határidők betartása, ezért az előkészületek során mindenképpen ajánlott figyelembe venni a fenti ügyintézési szempontokat és határidőket.

(Forrás: HNT.hu)

1/2018. (II. 1.) FM rendelet
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

A Eger OEM, Debrői Hárs OEM, Felső-Magyarország OFJ Szerkezet átalakítás fajták listája alább letölthető:

File és kép feltöltés: 

Cimkék: